Zuidkoop Natural Projects, De Lier - The Netherlands

Bijzetting prins bernhard 1
Bijzetting prins bernhard 2
Bijzetting prins bernhard 3
Bijzetting prins bernhard 4
Bijzetting prins bernhard 5
Bijzetting prins bernhard 6

Bijzetting prins Bernhard

Op 11 december 2004 vond de uitvaartdienst van prins Bernhard plaats. Het lichaam van de prins werd bijgezet in de Nieuwe Kerk te Delft. Zuidkoop verzorgde de bloemversiering in de kerk.

Ten opzichte van vorige uitvaartdiensten is er voor een iets andere lay-out van de bloemversiering gekozen. De 14 zuilen van het middenschip werden rondom, vlak onder het kapiteel, van bloemenkransen voorzien. Hierdoor ontstond een mooie, geheel bij de Gotiek van de Nieuwe Kerk passende vormgeving. De bloemenkeuze werd gebaseerd op het seizoen en straalde het karakter van de late herfst uit. Hiertoe zijn een aantal verschillende typen Chrysanten in groenige en witte tinten gebruikt, aangevuld met Herfstasters, Rozen, Alstroemeria, Lisianthus, de aan de Kerstster verwante Euphorbia fulgens, Anogizanthos en natuurlijk Anjers. Anjers werden wel gebruikt maar voerden niet de boventoon. Zij dienden als rustpunt in de verder op luchtige wijze verwerkte bloemencombinaties. .

De omlijsting van de trap naar de grafkelder onderging geen wijziging. Door het gebruik van sierlijk afhangende materialen kreeg de ingang van de crypte weer een joyeus klassiek aanzien. Ook hier speelden herfstbloemen de hoofdrol. Honderden takken Herfstasters ‘Monte Casino’ bijvoorbeeld, zorgden voor een sfeervolle en natuurlijke beweging rondom de crypte. Wederom werden de bloemen hiertoe in “ajour” stijl verwerkt. Bij de kansel namen de zo nauw met de persoon van Prins Bernhard verbonden Anjers een bijzondere plaats in.