Privacy verklaring Zuidkoop B.V


Zuidkoop B.V. houdt zich bezig met het ontwerpen en ontwikkelen van natuurlijke creaties met Bloemkunst, Interieurbeplanting en Tentoonstellingsbouw als specialisaties en is gevestigd aan de Zijtwende 52, 2678 LJ  De Lier.

Deze privacy verklaring is van toepassing op verwerking van persoonsgegevens door Zuidkoop B.V.
Zuidkoop. B.V. hecht veel waarde aan het waarborgen van uw recht op privacy. Uw persoonsgegevens worden door Zuidkoop B.V. in overeenstemming met de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en de Telecommunicatiewet verwerkt. De volgende onderwerpen komen in deze verklaring aan bod:

1. Welke persoonsgegevens verwerken wij van u en met welk doel?
2. Wat doen we met uw gegevens?
3. Welke mogelijkheden heb ik om het verwerken van de gegevens tegen te gaan?
4. Cookies
5. Klikgedrag
6. Zuidkoop B.V. en andere websites
7. Bewaartermijn
8. Beveiliging persoonsgegevens en systemen
9. Wijziging privacy beleid
10. Vragen
 

1. Welke persoonsgegevens verwerken wij van u en met welk doel?

Wij verzamelen op beperkte schaal gegevens van u en wij doen dat met het oog op verschillende doeleinden. Wij verzamelen de volgende persoonsgegevens van u:

- Naam;
- Adres;
- E-mailadres;
- Telefoonnummer;
- Kamer van Koophandel nummer;
- BTW nummer.

Het verwerken van deze gegevens is noodzakelijk voor het aanbieden, leveren en factureren van de overeengekomen producten en diensten. 

Periodiek versturen wij een nieuwsbrief. Daarvoor kunt u zich inschrijven. Als u zich inschrijft voor onze nieuwsbrief ontvangen wij van u uw naam, adres en e-mailadres. Wanneer u heeft ingestemd met de ontvangst van onze nieuwsbrief, gebruiken wij uw e-mailadres om u onze nieuwsbrief, met hierin informatie over onze organisatie, diensten, acties en nieuws met betrekking tot onze evenementen, toe te sturen. Om u een zo relevant mogelijke nieuwsbrief te kunnen sturen kan het voorkomen dat wij inzage hebben in uw online surf-, lees- en koopgedrag op onze eigen website(s) en andere online uitingen teneinde de inhoud van de nieuwsbrief daar op af te kunnen stemmen. Bij iedere nieuwsbrief of aanbieding heeft u de mogelijkheid om gebruik te maken van een zogeheten “Opt-out” mogelijkheid. Dit betekent dat u na gebruik van deze mogelijkheid geen aanbiedingen meer zal ontvangen van Zuidkoop B.V.

U heeft de mogelijkheid per e-mail of telefonisch contact met ons op te nemen of via contactformulier op onze website. Om uw vragen, klachten of andere zaken af te kunnen handelen en bij latere kwesties de historie in te kunnen zien, verwerken wij uw vragen, klachten of andere zaken in ons systeem. Wij zullen eventuele bijzondere persoonsgegevens (gezondheid, ras etc.), indien mogelijk, verwijderen uit de vragen, klachten of andere zaken. 
 

2. Wat doen we met uw gegevens?

Wij gebruiken de verstrekte persoonsgegevens alleen voor de doeleinden zoals wij hierboven hebben omschreven. Wij geven uw persoonsgegevens onder geen voorwaarde aan andere bedrijven of instellingen, behalve als dat nodig is voor onze dienstverlening of als wij dat wettelijk verplicht zijn.
 

3. Welke mogelijkheden heb ik om het verwerken van de gegevens tegen te gaan?

U kunt ons met redelijke tussenpozen vragen om inzicht te geven in alle persoonsgegevens die Zuidkoop B.V.  van u heeft. U kunt ons verzoeken deze persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen, te wijzigen, af te schermen, over te dragen of te verwijderen. Hiervoor kunt u per e-mail contact opnemen met zuidkoop@zuidkoop.nl. Zuidkoop B.V.  zal uiterlijk binnen 4 weken reageren op uw verzoek. Als uw gegevens worden gebruikt voor direct marketingdoeleinden, dan kunt u hiertegen verzet instellen, waarna uw persoonsgegevens niet meer voor dit doeleinde zullen worden gebruikt. Als u zich heeft ingeschreven voor het ontvangen van de nieuwsbrief, dan kunt u zich ook hiervoor op ieder moment weer afmelden. Dit is mogelijk door middel van de afmeldlink onderaan elke nieuwsbrief.
 

4. Cookies

Wij gebruiken alleen functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

5. Klikgedrag

Op de websites van Zuidkoop worden algemene bezoekgegevens bijgehouden via Google Analytics, zonder dat hiermee de bezoekers worden geïdentificeerd. Het doel hiervan is om de inrichting van de website te optimaliseren. Ook kunnen deze gegevens worden gebruikt om meer op de bezoekers van de website gerichte informatie op de website te zetten.
 

6. Zuidkoop B.V. en andere websites

Op de website van Zuidkoop B.V. treft u een aantal hyperlinks naar andere websites aan. Met betrekking tot deze websites draagt Zuidkoop B.V. geen verantwoordelijkheid over de omgang met uw gegevens door deze partijen.
 

7. Bewaartermijn

Zodra de persoonsgegevens niet meer nodig zijn voor het doel van verwerking, zullen deze gegevens verwijderd worden, tenzij wij wettelijk verplicht zijn uw gegevens langer te bewaren. In dat geval worden uw gegevens voor de duur van deze wettelijke bewaartermijn bewaard.
 

8. Beveiliging persoonsgegevens en systemen

Zuidkoop B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via zuidkoop@zuidkoop.nl.

Ter bescherming van onze systemen en ter controle en voorkoming van misbruik of bedrog slaan wij van ieder bezoek van u aan deze website toegangsgegevens in de vorm van logbestanden op. Deze logbestanden bestaan uit:

- De website van waaruit u onze website oproept;
- Het IP-adres;
- Het tijdstip en de datum van toegang;
- De http-antwoordcode;
- De informatie over de browser en het besturingssysteem welke u gebruikt.


9. Wijziging privacy beleid

Deze tekst en de hieruit vloeiende principes kunnen op elk moment door Zuidkoop B.V. gewijzigd worden. Elke aanpassing zal op deze website bekend worden gemaakt.  Wij raden u om deze reden aan deze webpagina regelmatig te raadplegen. Het huidige privacy beleid is bijgewerkt op 05-07-2018.
 

10. Heeft u nog meer vragen?

Mocht u verdere vragen hebben over het verzamelen en gebruik van uw persoonsgegevens of verzet wensen in te stellen dan wel een andere klacht kenbaar te maken, dan kunt u daarmee terecht bij de management assistente via zuidkoop@zuidkoop.nl. Tevens heeft u de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit, te weten de Autoriteit Persoonsgegevens.

 Versie : 5 juli 2018