Zuidkoop Natural Projects, De Lier - The Netherlands

Gezonde lucht voor schoolgaande kinderen

Op 27 augustus start de pilot ‘Plant in de klas’ bij diverse basisscholen in het Westland.

Wij zijn blij dat ons initiatief, waar we een aantal jaren geleden mee begonnen zijn, een vervolg krijgt en dat het door serieuze partners zoals Royal Flora Holland, Rabobank Westland en Gemeente Westland gedragen wordt.

Onderzoek toont aan dat bepaalde soorten groene planten een sterk luchtzuiverende werking hebben en bijdragen aan de verbetering van luchtkwaliteit in de klas. Groene planten hebben een positief effect op de concentratie, leerprestaties en gezondheid van leerlingen. Groen doet goed!

Het doel van deze pilot is om ervaring op te doen met het plaatsen van planten in scholen waardoor de lucht wordt gezuiverd. Een betere luchtkwaliteit draagt namelijk bij aan een beter leerklimaat voor kinderen.

Het doet ons goed hier een bijdrage aan te kunnen leveren!