Zuidkoop Natural Projects, De Lier - The Netherlands

Zonnebloemen bij Koninklijke opening tentoonstelling Van Gogh & Japan

Takii, trotse partner van het van Gogh Museum én van deze tentoonstelling, was gevraagd de openingsceremonie van de tentoonstelling Van Gogh & Japan mede vorm te geven. Wij hebben 7 zuilen gemaakt met maar liefst 700 Sunrich zonnebloemen.

De koning knipte voor de officiële opening tegelijk met minister Ingrid van Engelshoven, museumdirecteur Axel Rüger, de Japanse ambassadeur Hiroshi Inomata en burgemeester Jozias van Aartsen een speciaal lint door. Zoals in Japan gebruikelijk is kreeg ieder na afloop zijn of haar eigen stukje geknipte lint mee naar huis. Daarna volgde een rondleiding langs de op Japanse kunst geďnspireerde schilderijen die Vincent van Gogh maakte.

De internationale tentoonstelling laat de invloed van de Japanse kunst op het werk van Vincent van Gogh zien. De circa zestig schilderijen en tekeningen van Van Gogh en een rijke selectie Japanse prenten tonen hoe veelomvattend zijn bewondering voor deze kunst was en hoe ingrijpend zijn werk erdoor veranderde. De tentoonstelling is te zien tot 24 juni 2018.